Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Az alapítványunkról

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Alapítvány 1992-ben jött létre és a 2000. évtől mint közhasznú alapítvány működik.

Az alapítvány célja az alapító okirat szerint:
- Az iskola számítógép parkja bővítésének és javításának eseti finanszírozása annak érdekében, hogy a tanórán túli tehetséggondozás ezen a téren is megvalósuljon.
- A tanulók tanórán túli bel- és külföldön megvalósuló idegennyelv gyakorlásának költségeihez való hozzájárulás.
- A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységének támogatása, a bel- és külföldön megvalósuló diáksport rendezvények költségeihez való esetenkénti hozzájárulás.
- A munkaköri kötelezettségüket meghaladóan a tanulók képzésében résztvevő padagógusok eseti ösztöndíjjal és költségtérítéssel történő támogatása.
- A tantestület javaslata alapján a tanórán kívüli átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók eseti ösztöndíjban való részesítése

Az alapítvány adószáma: 18950034-1-20
Az alapítvány bankszámlaszáma: 11749015-20031574

Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-ának felajánlásával, vagy más módon járulnak hozzá az alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához.


Az alapítvány vagyonát az elmúlt három évben többek között az alábbiak szerint használtuk fel:

2005.
-számítógéppark bővítése
-a tanulók bel- és külföldön megvalósuló idegennyelv gyakorlásának költségeihez nyújtott támogatás
-átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók könyvvel való jutalmazása
-Kíváló Zrínyis diákok tárgyjutalma

2006.
- a tanulók bel- és külföldön megvalósuló idegen nyelv gyakorlásának költségeihez nyújtott támogatás
-a tanulók tanórán kívüli sporttevékenységének támogatása, a bel- és külföldön megvalósuló diáksport rendezvények költségeihez nyújtott támogatás
-átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók könyvvel való jutalmazása
-Kíváló Zrínyis diákok tárgyjutalma

2007.
A 2007. évről szóló közhasznúsági jelentésünket itt lehet elolvasni:
kozhasznusagi_jelentes_2007.doc

2008.
A 2008. évről szóló közhasznúsági jelentésünket itt lehet elolvasni:
kozhasznusagi_jelentes_2008.pdf