Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Kapcsolat az óvodával

Az óvoda és az iskola közötti kapcsolatnak nagy jelentősége van az átmenet megkönnyítésében. Az óvodások számára az iskola még új, ismeretlen, felfedezésre váró világ. Ennek megismeréséhez kívánunk segítséget nyújtani a leendő iskolások és szüleik számára rendezett programjainkkal. A legutóbbi ismerkedési lehetőség 2010. február 10-én nyílt napunkon volt.
Az iskolába kerülés után sem szakad meg a kapcsolat az óvodával. Az első osztályos gyermekeket egykori óvónőik látogatták meg a tanítási órákon. Az óvónők a gyermekek iskolai munkájának kezdő szakaszába nyertek bepillantást.

A 2007/2008-as tanévben a következő lehetőségeket biztosítottuk arra, hogy betekinthessenek az iskola életébe:

Az idegen nyelv tanulását segítő kapcsolatok

A modern kor fontos követelménye az idegen nyelvek oktatásának hatékonyságát minden lehetséges eszközzel fokozni. Osztrák és norvég partneriskolánkkal az idegennyelv-oktatás motivációját segítjük.

2008. áprilisában a Leibnitz - diákcsere program keretében 11 tanulónk vett részt tanulmányúton Ausztriában. Az elmúlt években szervezett diákcserék alkalmat teremtettek arra, hogy tanulóink bepillantsanak osztrák kortársaik iskolai és családi életébe, megismerkedjenek a szomszédos ország kultúrájával és hagyományaival. A norvégiai Holmestrandban lévő partneriskolával 2000. óta van kapcsolata az intézményünknek. A norvég és az osztrák partneriskolával három évig dolgoztunk együtt egy Comenius iskola-együttműködési projektben. Az angolul tanuló diákok az elmúlt évek során angliai tanulmányi kirándulásokon szerezhettek felejthetetlen élményeket.

Legutóbb 2008. novemberében jártak iskolánkban norvég pedagógusok, akik a magyar művészeti oktatással, kiemelten a Kodály-módszerrel ismerkedtek.