Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Iskolánkról:


A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola város központjában álló patinás, műemlék jellegű épülete több mint ötszáz gyermek második otthona, 20 tanulócsoport, 8 napközis és 2 tanulószobás csoport munkahelye.A tradicionális emberi értékek mentén szerveződő oktató-nevelő munkára alapozunk, igazodva a folyamatosan változó környezethez, szülői igényekhez. Pedagógiai programunknak megfelelően kiemelten kezeljük a matematika, magyar, idegen nyelv, informatika és sport területeit intézményünkben. A kötelező tanórán túl biztosítjuk az idegen nyelv tanulását első osztálytól tanórai keretben. Választható: angol és német nyelv. Különböző szakköröket, tanfolyamokat működtetünk a tanulók egyéni érdeklődéseinek megfelelően (Pl. rajz, foci, kézilabda, sakk, természetismeret, modern tánc, Kangoo, énekkar, kézműves, internetes szakkörök). Gondozzuk, fejlesztjük a tehetségeket, felzárkóztatjuk a lemaradókat. (CED, Integrációs, képesség-kibontakoztató programok.) Egységes iskolaként a 2005/2006-os tanévtől az alapfokú művészetoktatás (modern tánc) feladatait is ellátja iskolánk.


Iskolánk szemléltetőeszközökkel és információhordozókkal való felszereltsége jó. Szaktermek, videoterem, számítógéptermek, műhelyterem, tornaterem, ebédlő, könyvtár és tükrös táncterem segítik a tanítás-tanulás folyamatát. A "Ságvári kert" a Szent Imre utcában kiváló lehetőséget biztosít a napközis, szabadidős, sport tevékenységek valamint a mindennapos testnevelés megvalósítására.

Tantestületünk közössége mindig törekedett a korszerű, új módszerek bevezetésére. Új nevelési-oktatási és szervezeti modelleket vezettünk be, melyek a jelenlegi felgyorsult világ új üzeneteit, technikai vívmányait építik be az „öreg iskola” gyerekzsivajtól vidám falai közé.

Biztonságos környezetben gyermekközpontú szemlélettel, egyéni bánásmóddal, kedvező továbbképzési esély biztosításával gondozzuk a tanulóinkat. Osztrák és norvég partneriskolánkkal az idegen-nyelv oktatás motivációját segítjük. Sok kirándulást, erdei iskolás és egyéb programot szervezünk tanulóinknak. Méltóképpen ápoljuk hagyományainkat, és megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről is.

Elérhetőségek:


Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon: központi: 93 / 312-078
Igazgató: 93 / 516-732
e-mail cím: iskola##kukac##zrinyi-nkzsa.sulinet.hu

A 2009/2010-es tanév legfontosabb időpontjai:


A szorgalmi idő:

első tanítási napja: 2009. szeptember 1. (kedd)
utolsó tanítási napja: 2010. június 15. (kedd)

A tanítási napok száma: 183 nap
A szorgalmi idő első féléve 2010. január 15-ig tart.
Az iskolák 2010. január 22-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:

Őszi szünet 2009. október 26 – október 30-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő)

Téli szünet 2009. december 21 – december 31-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2009. december 19. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4. (hétfő)

Tavaszi szünet 2010. április 1 – április 6-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda)


Az iskola további oldalai:


Dokumentumok (Házirend)
Események (képek és rövid beszámolók iskolánkban megrendezett programokról, lezajlott eseményekről)
Aktuális (az aktuális hónap programjainak terve)

Ezen kívül a lap tetején bal oldalon található menüsor segítségével is további oldalakra lehet jutni.<< Előző (1. oldal)
/7
Következő >> (3. oldal)